บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด

บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด

บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด

บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศไทยมากว่า 30 ปี บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายเครื่องเลเซอร์ทางด้านความงามจากหลายประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการขยายงาน จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept